Ne ? Yaşam

Meme kanserinin evreleri nelerdir

Meme kanserinin evreleri nelerdir

Meme kanserinin evreleri nelerdir ? : Meme kanseri evreleri hastalığın ilerlemesi ve yayılması durumudur. Meme kanserinin oluşumu çok hızlı bir sürece bağlı değildir. Tümör ortalama 5-7 yıl sonrasında 1 cm büyüklüğe ulaşır. Yayılması ilk olarak lenf kanalları yoluyla koltuk altı lenf bezlerine daha sonra kan yoluyla akciğer, karaciğer, kemik ve beyin bölgeleridir. Tümörün yayılımı tespit edildikten sonra evreleme yapılıp tedaviye karar verilir ve TNM adlı bir evreleme sistemi kullanılabilir. TNM nin açılımı : T tümörün çapını, N hastalıklı olan koltuk altı lenf bezi sayısını M ise uzak yayılım alanını ( metastaz ) durumunu ifade eder. Buna göre 4 ana evreden oluşmaktadır. 1. evre 2. evre ve 3. evrenin bir kısmı erken evre hastalığı temsil eder. 3. evrenin bir kısmı ve 4. evre ileri evre olarak ifade edilmektedir.

Göğüs kanseri hastalığının evrelerini iki ayrı bilgi kaynağından biri yazılı diğeri resimli olarak paylaşacağız.

Meme kanserinin evreleri nelerdir ? kaynaktan yazılı anlatım…

EVRE 1 – A1 ve A2   :

A1 : Duktal karsinom in situ, lobiler karsinom in situ yada meme ucu Paget hastalığı ; kanser hücreleri ( yada anormal hücreler) çevre dokuları istila etmemiştir.

A2 : Lokal hastalık ; lenf düğümü tutuluu yada uzak metastazların olmadığı küçük tümörlerde.

EVRE 2 – A1 ve A2 :

A1 : Uzak metastazların olmadığı lokorejyonel hastalık; İlk olarak Saptanmayan tümör yada mikroskopik aksiller lenf düğümü tutulumu olan küçük tümörü. Diğeri  lenf düğümü tutulumu olmayan orta büyüklükteki tümörü içerir.

A2 : Uzak metastazların olmadığı lokoresyonel hastalık ; İlk olarak mikroskopik lens düğümü tutulumu olan orta büyüklükteki tümörleri. Bir diğer lenf düğümü tutulumu olmayan daha büyük tümörü içerir.

EVRE 3 – A1 ve A2 :

A1 : Uzak metastazların olmadığı herhangi bir büyüklükteki tümör : aksiller düğümlerin yada aksiller düğüm tutulumu olmaksızın ipsilateral internal meme lenf düğümlerinin paket halinde yada sabit ipsilateral ( vücudun aynı tarafında bulunan veya ortaya çıkan veya aynı tarafında bulunan ) tutulumunu içerir.

A2 : Düğüm tutulumunun olmadığı , aksiller düğümlerini tutan yada aksiller lenf düğümü tutulumu olmaksızın ipsilateral internal meme lenf düğümlerinin tutulduğu, göğüs duvarına veya deriye  doğru genişleyen herhangi bir büyüklükteki tümör ( enflamatuvar tümörler dahil) uzak metastaz yoktur.

A3 : İpsilateral infraklaviküler düğümler, ipsilateral supraklaviküler düğümler yada aksiller lenf düğümü tutulumuyla birlikte ipsilateral internal meme lenf düğümlerinde tutulumun olduğu herhangi büyüklükteki bir tümör.

EVRE 4 –  : Metastatik meme kanseri ; uzak metastaz

Meme kanserinin evreleri nelerdir ? kaynaktan resimli yazılı anlatım…

meme-kanserinin-evreleri-nelerdir